Aktualności - Miejska Górka

Drzewa miododajne

09.01.2018
0 0 0 0
Miejska Górka

Pod koniec 2017 r.  Gmina złożyła wniosek o dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych. Jest to nowy program Urzędu Marszałkowskiego, którego inicjatorem jest Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Maksymalna możliwa kwota uzyskania dotacji wynosi 20 000 zł. Gmina w porozumieniu z Sołtysami uzgodniła trzy lokalizacje nasadzeń przydrożnych. We wniosku przewidziano:


- 80 sadzonek dla Sołectwa Roszkowo - obręb Roszkówko, droga wjazdowa do Roszkówka od drogi wojewódzkiej


- 30 sadzonek dla Sołectwa Piaski - droga w kierunku Zalesia


- 40 sadzonek dla Sołectwo Konary – kontynuacja nasadzeń przy drodze w kierunku Góreczek Wielkich