Aktualności - Miejska Górka

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejska Górka

20.12.2017
0 0 0 0
Miejska Górka

 Dobiegły końca prace związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejska Górka. Program został przyjęty Uchwałą Rady w  dniu 29 listopada. Przed sesją odbyło się spotkanie podsumowujące, na którym przedstawiony został efekt finalny programu. Zaprezentowano karty projektów umieszczonych w Programie Rewitalizacji.  Jest to sześć projektów, spośród których dwa są „miękkie”, a cztery „twarde”.I Aktywizacja społeczna mieszkańców obszarów rewitalizacji i przeciwdziałanie problemom społecznym.


II Zwiększenie aktywności zawodowej.


III Rewitalizacja Rynku w Miejskiej Górce.


IV Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Miejskiej Górce, ulica Sportowa.


V Przebudowa hali sportowej  KS Sparta w Miejskiej Górce.


VI Budowa świetlicy wiejskiej w Karolinkach celem organizacji przedsięwzięć społecznych.


Podsumowanie prezentowała Anna Zalewska z firmy AWIL PF&C z Poznania


Koszt opracowania Programu Rewitalizacji wynosi 37 510,80zł z tej sumy aż 90% sfinansowane zostanie z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.