Aktualności - Miejska Górka

Nowa ulica w Miejskiej Górce

30.05.2018
0 0 0 0
Miejska Górka

Na ostatniej sesji Radni podjęli decyzję o nadaniu nazwy nowej ulicy w Miejskiej Górce. Chodzi o teren gminny, znajdujący się między ulicą Dubińska, a ulicą Górków.


Podczas ostatniej sesji podjęta została uchwała o nadaniu nazwy ulicy Stawowej, jako, że będzie ona „wychodziła” koło stawu na ul. Górków. W momencie kiedy ulica powstanie, zrodzi się możliwość, aby zmienić organizację ruchu na ulicach Dubińskiej oraz Stawowej i zamienić je na jednokierunkowe – wyjaśnia burmistrz, Karol Skrzypczak. Otwarta jest też kwestia, w którym kierunku miałby odbywać się ruch- dodaje.