Aktualności - Miejska Górka

Odmulanie i zagospodarowanie czterech miejskogóreckich stawów

03.09.2018
0 0 0 9
Miejska Górka

Pod koniec lipca ruszyły prace związane z odmulaniem i odbudowaniem stawów w czterech miejscowościach: Konarach, Roszkowie, Oczkowicach i Sobiałkowie.


W Oczkowicach wykonano faszynę (czynność ta polega na dokładnym uszczelnieniu boków stawu, poprzez budowę ścian z gałęzi i kołków), odtworzono skarpy oraz uporządkowano teren wokół stawu. Wkrótce zostaną tamzamontowane ławostoły, ławki i grill.


W Roszkowie oprócz wykonania faszyny, odtworzono skarpę, ogrodzono staw, ułożono krawężnik i zamontowano  ławki.


W Konarach aktualnie trwa odmulanie stawu i odbudowanie skarp, wkrótce zostaną tam zamontowane ławki.


W Sobiałkowie obecnie wypompowano wodę. Po odmuleniu stawu planowany jest montaż ławostołów.


Wykonawcą robót jest firma DREW-KOS Dariusza Różyckiego z Tucholi, a podwykonawcą firma DE-CRE Andrzeja Depcika z miejscowości Człopa.


Termin wykonania zadania upłynie na końcu września. Koszt inwestycji wyniesie 212 tys. zł. Gmina uzyskała na nie dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „GościnnaWielkopolska”. 


Zdjęcia