Aktualności - Miejska Górka

Posiedzenie Rady LGD Gościnna Wielkopolska

16.04.2012
0 0 0 5
Miejska Górka

W dniu 12 kwietnia br. w Pępowie odbyło się posiedzenie Rady LGD Gościnna Wielkopolska, w którym udział wziął m.in. burmistrz Karol Skrzypczak i Kierownik Referatu ds. Inwestycji, Piotr Poprawa. Podczas spotkania dokonano oceny operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Poniżej przedstawiamy wyniki prac:


LISTA  OCENIONYCH  OPERACJI

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska

operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
 

Lp.    Nazwa Wnioskodawcy    Tytuł operacji      Indywidualne oznaczenie sprawy nadane wnioskowi przez LGD    Wnioskowana kwota pomocy     Liczba uzyskanych punktów

lub brak zgodności

z Lokalną Strategią Rozwoju

1    Jacek Styburski    Modernizacja poddasza budynku mieszkalnego na cele agroturystyki    GW-R3/03/12    100 000,00    15

2    Beata Walkowiak    Rozbudowa budynku gospodarczego                 (budynek rekreacyjny)    GW-R3/01/12    100 000,00    14

3    Bożena Przewoźna    Remont połączony z modernizacją części pomieszczeń budynku mieszkalnego na cele agroturystyczne, budowa altany ogrodowej wraz z utwardzeniem    GW-R3/04/12    75 968,00    14

4    Halina Poślednik    Budowa budynku zaplecza dla kwater agroturystycznych oraz utwardzenie działki budowlanej przed kwaterami agroturystycznymi    GW-R3/05/12    100 000,00    14

5    Hanna Nogała    Budowa budynku o funkcji gastronomicznej w celu prowadzenia działalności pozarolniczej    GW-R3/02/12    100 000,00    brak zgodności

z LSR

Operacje zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska uporządkowane są według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru.

Operacje niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska uporządkowane są według kolejności rozpatrywania.

Przewodniczący Rady

Henryk Bartoszewski            

 

 

Lista członków Rady

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”

uczestniczących w posiedzeniu oceniającym operacje,

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
 

12.04.2012 r.  Pępowo

(W nawiasach nazwa członka Stowarzyszenia, którego reprezentuje członek Rady - jeżeli dotyczy).

 

 1. Henryk Bartoszewski (Gmina Kościan) – Przewodniczący Rady

 2. Paweł Buksalewicz (Gmina Krzywiń)

 3. Kazimierz Chudy  (Gmina Pakosław ) – Zastępca Przewodniczącego Rady

 4. Bernard Jasiński (Gmina Kobylin)

 5. Zbigniew Koszarek (Gmina Jutrosin)

 6. Stanisław Krysicki (Gmina Pępowo)

 7. Henryk Litka (Gmina Dolsk)

 8. Karol Skrzypczak (Gmina Miejska Górka)

 9. Dorota Lew – Pilarska (Gmina Czempiń)

10. Krystyna Konieczna (Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie)

11. Daria Rosiak (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk)

12. Zdzisław Gidaszewski  (Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowe "JUNA-TRANS" Sp. z o.o.)

13. Małgorzata Jurdeczka  (Gospodarstwo Agroturystyczne "Nad Zalewem" – Małgorzata Jurdeczka)

14. Mieczysław Nowacki (Gospodarstwo Agroturystyczne „BAJKA” Urszula Nowacka)

15. Marek Pinkowski (SOPLICOWO  FILMOWE Marek Pinkowski)

16. Maria Cichocka (PHU „CEGUM” Ogumienie – Akcesoria – Usługi  Cichocka Maria)

17. Maria Burak  (Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich "Gospodarstwa Gościnne"  w Pakosławiu)

18. Mirosław Duda (Szkolny Klub Sportowy "JANTAR" w Racocie)

19. Witold Opielewicz (Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" w Dolsku)

20. Damian Braszak (Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze „HARFA”)

21. Barbara Gościniak

22. Artur Jarus

23. Grażyna Kuźmińska

24. Emilia Kuźnia

25. Piotr Poprawa


LISTA  OCENIONYCH  OPERACJI

w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska

operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 

Lp.    Nazwa Wnioskodawcy    Tytuł operacji      Indywidualne oznaczenie sprawy nadane wnioskowi przez LGD    Wnioskowana kwota pomocy     Liczba uzyskanych punktów

lub brak zgodności

z Lokalną Strategią Rozwoju

1    Sławomir Nogała    Budynek o funkcji gastronomicznej    GW-M3/03/12    240 490,50    14

2    Paweł Maciejewski    Modernizacja budynku restauracji

 i miejsc noclegowych wraz z utwardzeniem wjazdu i zaplecza kostką brukową oraz zakupem wyposażenia    GW-M3/08/12    300 000,00    13

3    Marek Pinkowski    Zwiększenie konkurencyjności ośrodka hotelowo-gastronomicznego Soplicowo poprzez doposażenie nowych pokoi

i restauracji oraz zakup środka transportu    GW-M3/04/12    150 000,00    12

4    Marta Beba    Adaptacja budynków gospodarczych

 na cele rekreacji konnej i hipoterapii    GW-M3/07/12    183 773,50    9

5    Stefania Bzdęga    Adaptacja budynku mieszkalnego

wraz z rozbudową na kwatery    GW-M3/06/12    200 000,00    8

6    Tomasz Kaczor    Agroturystyka Żelazno - między rowerem a drezyną    GW-M3/05/12    30 000,00    7

7    Zdzisław Krysiak    Wzrost dochodu z podejmowanej działalności gospodarczej oraz poziomu zatrudnienia poprzez świadczenie usług turystycznych    GW-M3/01/12    268 038,00    brak zgodności

z LSR

8    Banderas TSL Łukasz Lewandowski    Zakup samochodu dostawczego celem podniesienia konkurencyjności firmy transportowej    GW-M3/02/12    70 284,52    brak zgodności

 z LSR

Operacje zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska uporządkowane są według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru.

Operacje niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska uporządkowane są według kolejności rozpatrywania.

Przewodniczący Rady

Henryk Bartoszewski            

 

 

Lista członków Rady

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”

uczestniczących w posiedzeniu oceniającym operacje,

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

12.04.2012 r.  Pępowo

(W nawiasach nazwa członka Stowarzyszenia, którego reprezentuje członek Rady - jeżeli dotyczy).

 

 1. Henryk Bartoszewski (Gmina Kościan) – Przewodniczący Rady

 2. Paweł Buksalewicz (Gmina Krzywiń)

 3. Kazimierz Chudy  (Gmina Pakosław ) – Zastępca Przewodniczącego Rady

 4. Bernard Jasiński (Gmina Kobylin)

 5. Zbigniew Koszarek (Gmina Jutrosin)

 6. Stanisław Krysicki (Gmina Pępowo)

 7. Henryk Litka (Gmina Dolsk)

 8. Karol Skrzypczak (Gmina Miejska Górka)

 9. Dorota Lew – Pilarska (Gmina Czempiń)

10. Krystyna Konieczna (Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie)

11. Daria Rosiak (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk)

12. Zdzisław Gidaszewski  (Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowe "JUNA-TRANS" Sp. z o.o.)

13. Małgorzata Jurdeczka  (Gospodarstwo Agroturystyczne "Nad Zalewem" – Małgorzata Jurdeczka)

14. Mieczysław Nowacki (Gospodarstwo Agroturystyczne „BAJKA” Urszula Nowacka)

15. Marek Pinkowski (SOPLICOWO  FILMOWE Marek Pinkowski)

16. Maria Cichocka (PHU „CEGUM” Ogumienie – Akcesoria – Usługi  Cichocka Maria)

17. Maria Burak  (Stowarzyszenie Kwaterodawców Wiejskich "Gospodarstwa Gościnne"  w Pakosławiu)

18. Mirosław Duda (Szkolny Klub Sportowy "JANTAR" w Racocie)

19. Witold Opielewicz (Uczniowski Klub Sportowy "Kusy" w Dolsku)

20. Damian Braszak (Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze „HARFA”)

21. Barbara Gościniak

22. Artur Jarus

23. Grażyna Kuźmińska

24. Emilia Kuźnia

25. Piotr Poprawa
Zdjęcia