Aktualności - Miejska Górka

Uroczystość z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i wmurowania kamienia węgielnego – aktu erekcyjnego – pod budowę hali sportowo – widowiskowej w Miejskiej Górce

10.01.2018
0 0 0 20
Miejska Górka

W piątek 5 stycznia 2018 roku odbyła się uroczystość z okazji 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego połączonej z wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowaną halę widowiskowo-sportową w Miejskiej Górce. W wydarzeniu uczestniczyli Starosta Rawicki, burmistrzowie i wójt z powiatu rawickiego, Burmistrz Krobi, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych gminy oraz zaproszeni goście.                                                                                                      


Uczniowieprzygotowali przedstawienie "O cześć Powstańcom, sława!” pod kierunkiem Małgorzaty Czapiewskiej i Katarzyny Maciejak. O aranżację muzyczną zadbała Orkiestra Dęta Miejska Górka.


Następnie odbyło się podpisanie aktu erekcyjnego przez Andrzeja Dera Ministra z Kancelarii Prezydenta RP, Zdzisława Golińskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Karola Skrzypczaka Burmistrza Miejskiej Górki.


Akt razem z długopisem, którym podpisywany był akt, monety oraz wydanie czasopisma „Wiadomości Miejskogóreckie” zostały umieszczone w dwóch tubach. Jedna z nich została przekazana do archiwum Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.


Po przejściu do miejsca wmurowania kamienia węgielnego nastąpiło poświęcenie aktu erekcyjnego przez proboszcza parafii Piotra Świerczyńskiego.


Wmurowania aktu erekcyjnego za pomocą kielni dokonali Burmistrz Miejskiej Górki - Karol Skrzypczak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce - Zdzisław Goliński,  Minister kancelarii Prezydenta RP - Andrzej Dera oraz uczniowie Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce. Wmurowywanie odbywało się przy dźwiękach Orkiestry Dętej.


W Zespole Szkół można było obejrzeć okolicznościową wystawę związaną z Powstaniem Wielkopolskim. 


 Zdjęcia