Aktualności - Miejska Górka

WNIOSEK o udzielenie dotacji na wymianę pieca - do pobrania

25.06.2018
0 0 0 0
Miejska Górka

2,5 tys. zł dofinansowania to kwota jaką można będzie otrzymać z gminnego budżetu na wymianę węglowego pieca centralnego ogrzewania. Żeby dostać pieniądze, trzeba spełnić kilka warunków.


Dla kogo dotacja?


Pieniądze mogą trafić do osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorców i wspólnot mieszkaniowych.


Wymogi:


- Nowym, ekologicznym źródłem ogrzewania w budynku powinno być niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze, takie jak: kocioł gazowy, olejowy, gazowo-olejowy, elektryczny, na biomasę, na paliwo stałe (po spełnieniu odpowiednich warunków), pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne.


- Kocioł na paliwo stałe musi być V generacji, mieć automatyczny podajnik paliwa i nie posiadać rusztu awaryjnego.


- Dofinansowane będą zakupy tylko fabrycznie nowych urządzeń, które po zamontowaniu muszą stanowić główne źródło ogrzewania  przez okres minimum 5 lat.


- Umowa pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą zostanie podpisana po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez niego do Urzędu wniosku.


- Dofinansowanie obejmie tylko wydatki poniesione od dnia podpisania umowy.


Jaka kwota dotacji?


Dotacja udzielana będzie jednorazowo, w wysokości 50% ceny zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, jednak nie więcej niż 2,5 tys. zł


 Gdzie i kiedy złożyć wniosek?


Druki wniosków będzie można odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce (pokój nr 14) lub pobrać ze strony internetowej:


WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI POBIERZ


 


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (65) 322 48 44