Aktualności - Miejska Górka

Wojewoda Wielkopolski dokonał zmiany nazwy ulicy w Miejskiej Górce

28.12.2017
0 0 0 0
Miejska Górka

 Wojewoda Wielkopolski dokonał zmiany nazwy ulicy w Miejskiej Górce. Od 29 grudnia 2017r.  ulica 22 Stycznia będzie nosić nazwę Niepodległości.  

Zmianę ulicy Wojewoda Wielkopolski wprowadził wydając  zarządzenie zastępcze.


Rada Miejska w Miejskiej Górce nie zmieniła nazwy ulicy w przewidzianym w ustawie terminie, tj. do 2 września 2017r.  Postanowiła pozostawić nazwę ulicy 22 Stycznia, ponieważ data ta nie jest traktowana przez mieszkańców jako rocznica wyzwolenia Miejskiej Górki przez Armię Czerwoną, lecz jako data zakończenia okupacji niemieckiej. Niestety takie uzasadnienie nie zostało przyjęte przez Wojewodę Wielkopolskiego.


Ustawa dekomunizacyjna gwarantuje, że nie trzeba wymieniać dowodów osobistych, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu ani innych dokumentów zawierających dotychczasową nazwę ulicy. Dokumenty będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności.


Co więcej nie będą pobierane opłaty za zmiany wprowadzone w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych.


Zmianę  adresu należy zgłosić do ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Rawiczu oraz w sądzie prowadzącym księgę wieczystą. Bez zbędnej zwłoki należy powiadomić różne instytucje, m.in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej i gazu, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, telewizji kablowej, itp.


Właściciele firm muszą dokonać zmian w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, albo w Krajowym Rejestrze Sądowym.ZARZADZENIE ZASTĘPCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO