Aktualności - Miejska Górka

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

05.06.2018
0 0 0 0
Miejska Górka

W środę, 20 maja odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, poprowadził ją Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński.


Burmistrz, Karol Skrzypczak omówił projekt uchwały i złożył Radzie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Przedstawił też informacje dotyczące zrealizowanych i bieżących inwestycji m.in. poinformował o zmierzających ku końcowi pracach przy budowie kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie czy ogłoszonych przetargach.


Podczas Sesji, która odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego, Radni podjęli jedną uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Konary.